pokládka zámkovej dlažby Martin

kvalitná pokládka zámkovej dlažby za príjemné ceny

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY MARTIN

Namiesto zaliateho betónu, ktorý sa časom rozpadne, Vám nielen zámková dlažba nielen skrášli nádvorie, zároveň plní dôležitú ochrannú funkciu.

Ak túžime po dlhodobej životnosti zámkovej dlažby, je dôležité, aby bola správne pripravená podkladová vrstva a nálsedne vykonaná pokládka dlažby. Pri stavbe, či rekonštrukcii sa pokládka dlažby robí až po dokončení všetkých prác na dome, či v jeho okolí, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.

Ukladanie betónovej dlažby má taktiež svoj základný postup. Pokládka môže byť ručná alebo mechanická. Obe sú neoddeliteľné a prebiehajú súčasne zároveň. Mechanická sa z pravidla používa na veľké rovné plochy, zatiaľ čo ručné uloženie zámkovej dlažby si vyžadujú najmä okraje a záhyby. Pri výbere musíme na dlažbu myslieť ako na harmonický celok. Zodpovedať by mala architrktúre budovy, v súlade s okolím. 

To, aká bude stabilná vaša zámková dlažba, nezávisí len od kvality samotného materiálu, ale v rovnakej miere aj od kvality jej položenia. Pokládka zámkovej dlažby síce nie je príliš náročná práca, avšak vyžaduje si určitú mieru zručností a praxe. 

Hlavnou činnosťou, ktorú vykonávame je kladenie zámkovej dlažby a práce s tým spojené:

Správny podklad dlažby je dôležitý. Rovný povrch dlažby zaručia len pevná drenážna a roznášacia vrstva, ktoré sa skladajú z vrstiev štrku a piesku rôznych veľkostí. Podklad pre zámkovú dlažbu sa odborne nazýva nosná vrstva.

Dlažba môže byť len taká dobrá, ako dobrý je podklad. Elastická väzba cez intaktnú škáru síce zvyčajne zabraňuje zničeniu podkladu, ale možné deformácie podkladu sa i napriek tomu môžu na dlažbe prejavovať. Podklad sa ukladá v tzv. mrazuvzdornej vrstve na vopred zhutnený základ a mal by sa pri zhotovovaní chrániť pred mrazom. 

Hrúbka podkladu závisí okrem základu (prírodnej pôdy) predovšetkým tiež od pôsobenia mrazu a očakávaného dopravného zaťažena. Zlyhanie nosnej vrtvy má preto teda veľký vplyv na dlažbu.

Bezpečnosť, trvácnosť, kvalita, originalita, či estetické zladenie sú výsledkami našej práce. O tie sa postará náš tím zložený z ostrieľaných profesionálov, ktorí už majú prax a dlhoročné skúsenosti s pokládkou zámkovej dlažby.

 

Mám záujem o služby